شب‌های جَــز

هاکوپیان معتقد است که موسیقی فاخر، ژانر خاصی ندارد و هم از این رو، به حمایت از رویدادی پرداخت که به نقش‌آفرینی‌های هاکوپیان در موسیقی کشور، بُعد تازه‌ای بخشد. هاکوپیان، ارزش‌آفرینی‌های موسیقی جَز برای کیفیت‌بخشی به زندگی را می‌شـناسد و به همین دلیل، شب‌های جز را به عنوان فرصتی برای تجربه فستیوالی یگانه، طی چهار شب و هشت برنامه میزبان پزشکان جَزدوست بود.

نمایش موزیکال اشک‌ها و لبخندها

نمایش موزیکال اشک‌ها و لبخندها فرصتی بود تا پزشکان فرهیخته برای ساعاتی از دغدغه‌های معمول فارغ باشند و از هارمونی موسیقی و اجرا لذت ببرند. هاکوپیان به عنوان حامی این نمایش فاخر، شبی از این اجرا را به میهمانان و همراهان پزشک خود اختصاص داد و میزبان فرهیختگان جامعه محترم پزشکی بود. این نمایش بر اساس قطعه موسیقایی «اشک‌ها و لبخندها» ساخته ریچارد راجرز ساخته شده و به عنوان یکی از اثرگذارترین قطعات موسیقی شناخته می‌شود. موسیقی فاخر کنار اجرای کم نظیر این اثر خاطره‌انگیز آن باعث شد تا هاکوپیان آن را شایسته جامعه محترم پزشکی بداند و تماشای آن را هدیه‌ای در خورِ ایشان بیابد.

شب مشاهیر پزشکی

جامعه پزشکی همیشه و هنوز، مدیون مهر استادان پیشگامی است که جان و جهان خویش را وقف توسعه دانش و فناوری پزشکی کرده و میکنند. در مجموعه رویدادهای شب پزشک، هاکوپیان شبی را به پاسـداشت مشاهیر پزشکیِ ایران اختصاص داد تا یادآور نقش آفرینی بزرگزنان و مردان پزشکی باشد که با وجود همۀ فراز و فرودها، در میانه ایستاده اند و بیکران مانده اند. در این رویداد که در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، جایزه دوسالانه پزشکی هاکوپیان (پروفسور عدل) رونمایی شد. شب مشاهیر پزشکی، آخرین شب از شبهای پزشک هاکوپیان در سال ۱۳۹۷ بود و البته آغــازی برای پویشـی بیـش از پیش در پاسداشت سرمایه های ارزشمند پزشکی ایران

شب‌های ارکستر ملی ایران

ایران بیتردید، خوشــایندترینِ واژه ها در ذهـن و بر زبـــان ایرانیهاست و اركستر ملی ایران بیشک، شاهدی برای شكوه و شكوفایی موسیقی اركسترال ایرانی. هاکوپیان در شبهای اركســتر ملی ایران در تابستان ۱۳۹۷، پزشكانِ ایراندوســت را به هزاره های فرهـــنگِ ملی دعوت نمود و در شبی رویایی كه گفتــگوی سازهای مــلی با سازهای موســـیقی اركسترال، جلوه جذابی از تلفیق فرهنگ ها و تمــدن ها پدید آورده بود، میزبان ایشان بود.

شب‌های ارکستر سمفونیک تهران

پرفورمنس های اركستر سمفونیك تهران، فرصت فریدی برای کیفیت بخشی بیش از پیش به زندگی مخاطبانش فراهم میآورد. هارمونی موســیقی و معماری، تركیب دوســـت داشتنی ذهن ها و دست ها و البته دلبری سازها از گــوش ها، شب های فرخنـدهای برای پایانبخشی به روزهای كاری پرتراكم پزشکان بود. هاكوپیان به عنوان تنها حامی اركستر سمفونیك تهران، كوشیده است فرصت جلوه گری بیشتری برای قدیمیترین اركستر سمفونیك ایران فراهم آورد و البته در رویداد شبهای اركستر سمفونیك تهران این فــرحبخشی را با پزشكان فرهــیخته و فرهنگدوست، شادمانه تجربه نمود.

شب‌ تهــران

تهران باید قلب تپنـــدۀ ایران باشد اما دیرزمانی اســت که نفسهایش از ازدحام آهن و سرب، تهدید میشود. هم از این رو، بیماریهای گستردهای گریبان شهروندان این کلانشهر را گرفته است. هاکوپیان به پاس تلاش پزشکانی که به دست فَنان خود هارمونی ذهن ها و جسم ها را بازتنظیم میکنند تا کماکان ضرب آهنگ زندگی به زیبایی شنیده شود، رویداد شبِ پزشک تهران، را میزبانی کرد تا ترکیب بدیع و بیتکراری از ارزشمندی زندگی برای کنارهم بودن، و البته لذت بردن از معجزة نتها را فراهم آورد. شب پزشک تهران، شب شعر و پزشکی و موسیقی بود.

شب‌ شــیراز

شیراز، شهر بیتکرارِ شعر و شعور است، شهری که دانشِ پزشکی همیشه در آن سرآمد و سرزنده، بوده و هست. هم از این رو هاکوپیان، شبِ پزشکِ شیراز که ترکیب کمیاب شعر، دانش پزشکی و بداهه نوازی های پیانو بود را در مکان تاریخی آب انبار وکیل شیراز، با پزشکان هنردوست به تجربه گذاشت.

شب‌ اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان، یادآور امکان همزیستیِ طبایعِ متضاد است، جــایی که مسجد و مدرســه و موسـیقی و کسب و کار در کنار هم، با زندگی روزمره مردم پیوند میخورد و همین پدیده، بنمایۀ نصفِ جهان بودن اصفهان میشود. هاکوپیان، دو روز کنگره علمی در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان را با همنشینی پزشکان در هتل رازآلود عباسی، به صرف پیانونوازی و شعرخوانی پیوند زد و شبِ پزشک اصفهان را با تلفیق موسیقی و معماری و پزشکی، با پزشکان هنردوست به تجربه نشست.