بندرعباس

نشانی: بلوار امام خمینی، بعد از چهار راه نخل ناخدا، برج اورست

تلفن: 33620338 – 076          فکس: 33620357– 076

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21