مشهد هما

نشانی: بلوار خیام، لابی هتل هما ۲

تلفن: 37654041 – 051          فکس: 37654042– 051

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21