شیراز

نشانی: بلوار قدوسی غربی، نبش خیابان ۱۹

تلفن: 36305156 – 071          فکس: 36306575– 071

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 22