شیراز

نشانی: بلوار قدوسی غربی، نبش خیابان ۱۹

تلفن: 36305156 – 071          فکس: 36306575– 071

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:30 الی 13:30 و 16:00 الی 21:00