کرج

نشانی: عظیمیه، بلوار طالقانی شمالی، روبروی صدا و سیمای استان البرز

تلفن: 32518083 – 026          فکس: 32533888– 026

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21