تهران - مرکزی

نشانی: خیابان پاسداران، خیابان بوستان پنجم، نبش خیابان پایدار فرد

تلفن: ۲۲۵۷۷۳۱۰ – ۰۲۱          فکس: ۲۲۷۸۰۵۷۰ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:30 الی 13:30 و 16:00 الی 21:00