تهران - مرکزی

نشانی: خیابان پاسداران، خیابان بوستان پنجم، نبش خیابان پایدار فرد

تلفن: ۲۲۵۷۷۳۱۰ – ۰۲۱          فکس: ۲۲۷۸۰۵۷۰ – ۰۲۱