تهران - سفارشی دوزی

نشانی: سعادت آباد – بلوار فرهنگ – نبش بیستم شرقی

تلفن: 22132139 – ۰۲۱          فکس: ۲۲۱۳۲۱۸۳ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:30 الی 13:30 و 16:00 الی 21:00