رشت

نشانی: گلسار، بلوار گیلان، نبش خیابان ۱۶۴

تلفن: 33775855 – 013          فکس: 33780521– 013

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21