قزوین

نشانی: میدان جانبازان، بلوار نخبگان، نبش خیابان وصال

تلفن: 33652245 – 028          فکس: 33653783– 028

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21