همدان

نشانی: بلوار سعیدیه، مقابل باغ شرکت نفت

تلفن: 38231979 – 081          فکس: 38214463– 081

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:30 الی 13:30 و 16:00 الی 21:00