یزد

نشانی: میدان ریاضی، بلوار شهید قندی

تلفن: 38381171 – 035          فکس: 38381175– 035

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21
  • فروشگاه روزهای جمعه تعطیل است