مجموعه برنامه‌های آرت کُرنر

در هاکوپیان معتقدیم موسیقی یکی از ارکان رشد و پویایی فرهنگ در جامعه است و برنامه آرت‌ کُرنر به هنرِ موسیقی از زاویه‌ای دیگر می‌پردازد. هاکوپیان با حمایت از برنامه آرت کرنر با دغدغه توجه به عرصه هنر موسیقی، به دنبال ایجاد فضایی برای شنیدن رویکردهای هنرمندان و ارتباط و تعامل بین جامعه، مخاطبین و هنرمندان خلاق این عرصه می‌باشد. در مجموعه برنامه‌های آرت کرنر سعی ما بر این است که دغدغه هنری متفاوتی را پیگیری کنیم که باعث پیوند بیشتر جامعه هنرمندان و علاقمندان موسیقی شود.

گفتگو با حسین شریفی – موسیقی‌دان، نوازنده و معلم موسیقی

گفتگو با علی جعفری پویان – موسیقی‌دان، نوازنده، مدرس و مدیر هنری سال نوای موسیقی ایران

گفتگو با آیدین الفت – مدیر مجموعه شهر صدای پارسیان و مدرس دانشگاه

گفتگو با حسن فراهانی – موسیقی‌دان، مدرس و نوازنده ترومپت

گفتگو با امید نیک‌بین – موسیقی‌دان، صدابردار و استاد دانشگاه