کرمان

نشانی: خیابان هزار و یک شب، پلاک ۱۱۰

تلفن: 32471012 – 034          فکس: 32471013– 034

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21