کارشناس منابع انسانی

محل فعالیت

 • دفتر مرکزی

ساعات کاری

 • شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۷:۲۰

بیمه

 • تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از ابتدای همکاری

شرایط احراز

 • حداکثر سن ۳۵ سال
 • امکان سفر به شهرستانها

تحصیلات و تجربیات

 • ۳ تا ۵ سال سابقه کار مرتبط
 • دانش آموخته کارشناسی و یا کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت به ویژه گرایش منابع انسانی و یا رشته‌های مرتبط
 • آشنا به مجموعه نرم‌افزارهای MS-Office
 • مسلط به حوزه‌های انگیزش: مدیریت عملکرد، آموزش و امور رفاهی

وظایف و مسئولیت‌ها

 • تهیه و پیشنهاد طرح‌های خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها (پیگیری تأمین و ارائه خدمات رفاهی)
 • برنامه‌ریزی مناسبت‌ها و رویدادهای درون سازمانی
 • فرآیند آموزش و توسعه کارکنان از قبیل تولید محتوای آموزشی، برگزاری دوره‌ها و جلسات آموزش (درون و برون‌سازمانی)، سنجش میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی و همچنین دریافت و ارائه بازخوردها در راستای بهبود فعالیت‌های آموزشی
 • اجرا و زمانبندی دوره‌های مدیریت عملکرد و نظارت بر اجرای صحیح دوره‌ها (برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و سرپرستان، به روز رسانی فرم‌های مربوطه، تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش آماری و توصیفی)
 • هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌‌ای پرسنل