شلوار کتان

حسِ متانت و ظرافت، و لمس کیفیت، هنر هاکوپیان را در ارائه سبکِ پوشش به نمایش می‌گذارد. خواه سلیقه‌ای در جستجوی پوشش رسمی‌باشد و خواه غیررسمی؛ و گستره محصولات غیر رسمی ‌در هاکوپیان هر روز وسیع‌تر می‌گردد. مواد اولیه جهت تولید شلوار کتان از معتبرترین برندهای تولیدکننده ترکیه‌ای پارچه تامین شده و در هاکوپیان فرایند طراحی، دوخت و آماده‌سازی شلوار کتان با بالاترین کیفیت انجام می‌پذیرد.

شلوارهای کتان در چهار تن‌خوری متفاوت با هدف پاسخگویی به نیاز سلیقه‌های مختلف و فرم بدن متفاوت طراحی و تولید می‌گردند.

خرید اینترنتی شلوار کتان