مهمانی

سبکِ پوشش و آراستگی برای لحظات به یاد ماندنی ضروری هستند. در جشن‌های عروسی، مهمانی‌ها و مراسم‌های گوناگون، چند نسل را همراهی کرده‌ایم. اصیل، با وقار و در نهایت آراستگی. برای این مهم بهترین‌ها به کار گرفته شده‌اند تا اصالت دوخته شود بر طرح‌ها و نقش‌ها، و آراستگی به سبکِ هاکوپیان بنشیند بر تن همراهان.

خرید اینترنتی کت و شلوار