پلوور

هاکوپیان برای اولین بار در سالیان گذشته با تامین نخ پشم، اکریل پشم و ترکیبات پشم ویسکوز و پنبه از تولیدکننده‌های معتبر ایتالیایی، اقدام به بافت، طراحی و تولید پلیور در ایران نمود که این موضوع در 40 سال گذشته در کشور کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر است.

خرید اینترنتی پلوور