روش‌های گره زدن کراوات

کراوات جزئی زیبا و ظریف از پوشاک آقایان است که ظاهری شیک و رسمی به افرادی که از آن استفاده می‌کنند، می‌بخشد و بیشتر در مجالس و مهمانی‌های رسمی از آن استفاده می‌شود. گره کراوات شکل‌های مختلفی دارد که در هر کدام، نتیجه به دست آمده متفاوت خواهد بود. به این ترتیب می‌توانیم انواعی از مدل‌های کراوات در اختیار داشته باشیم که هر کدام یک خصیصه ممتاز دارد و ویژگی خاص خود را نشان می‌دهد.

ساده

این مدل همچنین با عنوان گره شرقی، گره کنت و پتی نوئد نیز شناخته شده است. گره ساده از کمترین مراحل ممکن تشکیل شده و یادگیری آن آسان است. علی‌رغم سادگی آن، این گره به ندرت در غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد اما محبوبیت خود را در شرق حفظ کرده است. گره ساده به صورت نامتقارن، فشرده و جمع و جور است. این گره با کراوات‌های ضخیم یا برای افراد قد بلند به خوبی کاربرد دارد.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با پشت کراوات که رو به جلو است شروع کنید، لبه پهن در سمت راست و لبه کوچک در سمت چپ باشد. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم باشد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
۲. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۳. لبه کوچک را ثابت نگه داشته و لبه پهن را از روی آن به سمت راست ببرید.
۴. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر به سمت بالا بکشید.
۵. لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین بکشید.
۶. لبه پهن را برای محکم کردن گره پایین بکشید. گره را به سمت بالا برده و آن را تنظیم کنید.

پرنس آلبرت

گره پرنس آلبرت از دو چرخش تشکیل می‌شود که اولین چرخش باید در پایین گره کمی نمایان باشد. این گره باید محکم باشد تا ظاهری قلمی پیدا کند.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با لبه پهن کراوات در سمت راست و لبه کوچک آن در سمت چپ شروع کنید. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم قرار گیرد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
۲. لبه پهن را روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
۳. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید (چرخش اول).
۴. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
۵. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید (چرخش دوم).
۶. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر به سمت بالا ببرید.
۷. لبه پهن را از میان دو حلقه جلویی به پایین بکشید.
۸. لبه پهن را به پایین بکشید تا گره محکم شود.
۹. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید. اولین حلقه باید کمی از زیر حلقه دوم نمایان باشد.

پرات

گره پرات، گره‌ای مرتب و تا حدی پهن به‌ حساب می‌آید. این گره بسیار محبوب به خوبی با لباس هماهنگ می‌شود و بیشتر با کراوات‌هایی که پهن‌تر و سبک هستند به کار می‌رود.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با پشت کراوات که رو به جلو است شروع کنید، لبه پهن کراوات سمت راست و لبه کوچک آن سمت چپ باشد. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم باشد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
۲. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۳. لبه پهن را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۴. لبه پهن را از حلقه گردن عبور داده و به سمت چپ پایین بکشید.
۵. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت راست ببرید.
۶. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
۷. لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین ببرید.
۸. لبه پهن را پایین بکشید تا گره محکم شود. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید.

الدریج

مدل الدریج یک گره کراوات غیر معمول، پیچیده و چشم‌نواز است. این گره با استفاده از لبه کوچک به عنوان لبه فعال ایجاد می‌شود. وقتی گره تکمیل شد، لبه باقیمانده در پشت یقه پیراهن مخفی می‌شود. گره الدریج یک گره خاص و کمی بزرگتر از اندازه معمول است.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با لبه پهن کراوات در سمت چپ و لبه کوچک در سمت راست شروع کنید. نوک لبه پهن باید بالای سگک کمربند شما قرار گیرد. تنها لبه کوچک را حرکت دهید.
۲. لبه کوچک را از روی لبه پهن به سمت چپ ببرید.
۳. لبه کوچک را زیر لبه پهن برده و به سمت راست ببرید.
۴. لبه کوچک را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۵. لبه کوچک را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت چپ ببرید.
۶. لبه کوچک را به صورت ضربدر از روی لبه پهن، به سمت راست ببرید. سپس لبه کوچک را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
۷. لبه کوچک را از روی حلقه گردن به سمت پایین بیاورید و از پشت لبه پهن به سمت راست ببرید. حلقه ایجاد شده را شل نگه دارید.
۸. لبه کوچک را به صورت ضربدر به سمت چپ ببرید و از میان حلقه ایجاد شده در مرحله قبل عبور دهید.
۹. لبه کوچک را به سمت چپ بکشید تا محکم شود.
۱۰. لبه کوچک را از وسط، به سمت حلقه گردن پایین بیاورید و به سمت چپ بکشید.
۱۱. لبه کوچک را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید. از میان حلقه گردن پایین بکشید و به سمت راست ببرید. حلقه ایجاد شده را شل نگه دارید.
۱۲. لبه کوچک را به صورت ضربدر از جلو به سمت چپ ببرید و از میان حلقه ایجاد شده در مرحله قبلی عبور دهید.
۱۳. لبه کوچک را به سمت چپ بکشید تا محکم شود.
۱۴. باقیمانده لبه کوچک را پشت حلقه گردن در سمت چپ تو بگذارید.
۱۵. حال با غرور راه بروید.

ترینتی

گره ترینتی، مثل گره الدریج، مدلی نسبتاً جدید است. گره با استفاده از لبه کوچک به عنوان لبه فعال زده می‌شود، این گره در ابتدا به صورت شل زده می‌شود و در انتها محکم کشیده می‌شود. گره ترینتی یک شکل گرد شده ایجاد می‌کند که کمی نامتقارن است، و حالتی چشمگیر ایجاد می‌کند.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با لبه پهن در سمت چپ و لبه کوچک در سمت راست شروع کنید. نوک لبه پهن باید بالای سگک کمربند قرار گیرد. تنها لبه کوچک را حرکت دهید.
۲. لبه کوچک را روی لبه پهن به سمت چپ ببرید.
۳. لبه کوچک را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
۴. لبه کوچک را پایین به سمت چپ بکشید.
۵. لبه کوچک را از زیر لبه پهن به سمت راست ببرید.
۶. لبه کوچک را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۷. لبه کوچک را از میان حلقه گردن عبور دهید و پایین به سمت چپ بکشید.
۸. لبه کوچک را به صورت ضربدر روی لبه پهن به سمت راست ببرید. آن را در حلقه گردن از زیر بالا بکشید.
۹. لبه کوچک را از میان حلقه ایجاد شده در مرحله قبلی عبور داده و پایین بکشید. آن را شل نگه دارید.
۱۰. لبه کوچک را از پشت لبه پهن به سمت راست ببرید.
۱۱. لبه کوچک را به صورت ضربدر در جلو به سمت وسط بیاورید و از حلقه ایجاد شده در مرحله قبل به سمت بالا عبور دهید.
۱۲. آن را محکم کنید و باقیمانده لبه کوچک را پشت حلقه گردن در سمت چپ تو بگذارید.
۱۳. اکنون جمعیت کثیری از تماشاچیان را هیپنوتیزم کنید.

مورل

در گره مورل، لبه کوچک بر روی لبه بزرگ قرار می‌گیرد و ظاهری لایه لایه ایجاد می‌کند.
چگونه این کار را انجام دهیم:

1. با لبه کوچک کراوات در سمت راست و لبه پهن در سمت چپ شروع کنید. نوک لبه پهن باید کمی پایین‌تر از دکمه شکم باشد. تنها لبه کوچک را حرکت دهید.
2. لبه کوچک را از روی لبه پهن به سمت چپ ببرید.
3. لبه کوچک را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
4. لبه کوچک را به سمت چپ پایین ببرید.
5. لبه کوچک را از زیر لبه پهن به سمت راست ببرید.
6. لبه کوچک را از وسط، به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
7. لبه کوچک را از میان حلقه گردن عبور دهید و به سمت راست پایین ببرید.
8. لبه کوچک را به صورت ضربدر از روی لبه پهن به سمت چپ ببرید.
9. لبه کوچک را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
10. لبه کوچک را از میان حلقه ایجاد شده در جلو پایین ببرید.
11. گره را با کشیدن لبه کوچک به سمت پایین محکم کنید. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید.

ون ویجک

گره ون ویجک، گره‌ای بلند و استوانه‌ای شکل است. این گره شبیه به گره پرنس آلبرت اما با یک چرخش اضافه است. این گره بلند و قلمی، اگر درست زده شود، حالتی حلزونی و جالب ایجاد می‌کند.
چگونه این کار را انجام دهیم:

1. با لبه پهن کراوات در سمت راست و لبه کوچک در سمت چپ شروع کنید. نوک لبه کوچک باید کمی بالاتر از دکمه شکم قرار گیرد. تنها لبه پهن را حرکت دهید.
2. لبه پهن را از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
3. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
4. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید (چرخش اول).
5. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
6. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید (چرخش دوم).
7. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت راست ببرید.
8. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک سمت چپ ببرید (چرخش سوم).
9. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
10. لبه پهن را از میان سه حلقه جلو به پایین بکشید.
11. گره را با کشیدن لبه پهن به پایین محکم کنید. گره را بالا ببرید و آن را تنظیم کنید. حلقه اول و دوم باید کمی از زیر حلقه سوم نمایان باشد.

بالتوس

گره بالتوس وقتی به درستی زده شده باشد، شکلی پهن و مخروطی خواهد داشت. از آنجا که لبه پهن در چندین مرحله به دور لبه کوچک پیچیده می‌شود، گره ایجاد شده خیلی کوتاه خواهد بود.
چگونه این کار را انجام دهیم:

۱. با پشت کراوات که رو به جلو است شروع کنید، لبه پهن کراوات در سمت راست و لبه کوچک در سمت چپ باشد.
۲. لبه پهن را از زیر لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۳. لبه پهن را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۴. لبه پهن را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت راست پایین ببرید.
۵. لبه پهن را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۶. لبه پهن را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت چپ پایین ببرید.
۷. لبه پهن را از وسط به سمت حلقه گردن بالا ببرید.
۸. لبه پهن را از میان حلقه گردن عبور داده و به سمت راست پایین ببرید.
۹. لبه پهن را به صورت ضربدر از روی لبه کوچک به سمت چپ ببرید.
۱۰. لبه پهن را در حلقه گردن از زیر بالا ببرید.
۱۱. لبه پهن را از میان حلقه‌ای که در جلو ایجاد کرده‌اید پایین بکشید.
۱۲. لبه پهن را برای محکم کردن گره به سمت پایین بکشید. گره را بالا برده و آن را تنظیم کنید.

32 thoughts on “روش‌های گره زدن کراوات

 1. نصرت الله درویشی says:

  مجدد سلام
  لطفا خط مشی کیفیتی خود را به روز کنید.
  مربوط به ایزو .
  نمونه ی مشاهده شده در اصفهان خیابان مجتمع بلوار

  • هاکوپیان says:

   سلام دوست عزیز. از توجه شما سپاسگزاریم. تلاش می‌کنیم در مطالب آتی، موضوع درخواستی شما را هم منتشر کنیم.

 2. مهدی says:

  هاکوپیان متشکرم
  من این گره ها را تمرین کردم و یکی اش را یاد گرفتم
  من از بچگی با شنیدن اسم هاکوپیان از تلویزیون کیف می کردم.

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید واقع شده‌است.
   از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزاریم

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   از اینکه ما را همراهی می‌کنید، بی‌نهایت سپاسگزاریم.
   خوشحالیم که مطالب برای شما مفید واقع شده‌است.
   با تشکر

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   از اینکه ما را همراهی می‌کنید از شما سپاسگزاریم.
   امیدواریم بتوانیم مطالب مفید بیشتری را با شما به اشتراک بگذاریم.
   با تشکر

 3. B.Norsi says:

  بسیار سپاسگزارم

  همانگونه که در مد و صنعت پوشاک نمونه اید، تجارتی مشتری مدار دارید و از توجه تان به مشتریان خود نهایت تشکر را دارم.

  بااحترام نرسی

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   از اینکه ما را همراهی می‌کنید و به ما اعتماد دارید، بی‌نهایت سپاسگزاریم.
   با تشکر از شما

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما
   خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید واقع شده‌است. از اینکه ما را همراهی می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم.
   با تشکر

 4. خسرو says:

  با سلام
  میخواستم خواهش کنم درباره انتخاب طول نهایی کراوات ، درصورت امکان توضیح دهید.
  متشکرم

  • نغمه سعیدی says:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز
   بهتر است که قسمت انتهایی کراوات شما دقیقاً در وسط سگک کمربند شما قرار بگیرد.
   با تشکر

 5. شهرام says:

  با سلام
  می خواستم بپرسم که من در کشور دانمارک زندگی میکنم مایل هستم عطر مردانه ( سبز ) خریداری کنم
  چه کار باید انجام بدم ؟
  ممنون

 6. مهران says:

  درود
  گره دبل ویندسور مطابق کدام یک از این گره هاست؟آیا گره رسمی نیت که اینجا توضیح داده نشده؟

 7. بنیامین موریم says:

  با سلام خدمت عزیزان مجموعه بی نظیر هاکوبیان طی این مدتی که سعی کردم مشتری و خریدار اجناس با کیفیت مخصوصا جدیدترین طرح های کت و شلوار از مجموعه شما باشم و به حق در کیفیت و البته قیمت مناسب کمتر برندی در دنیای کت و شلوار توان رقابت با این گروه و برند رو داره
  مطلب و مقاله بسیار بجا و نیکویی بود
  با تشکر از شما و ارزوی موفقیت روز افزون برای تک تک عزیزان و دست اندر کاران این برند ارزشمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *